• Numer konta: DEMO
 • Saldo: DEMO
 • Inwestycje: DEMO
Lista obserwowanych
Zwrot%:
Kwota:
Zwrot%:
Docelowa Wypłata-
-
OTWARTE / ZAMKNIĘTE INWESTYCJE
Nie masz żadnych otwartych inwestycji
Niedostępne dla demo
Poniżej znajdują się instrumenty, które są obecnie dostępne na platformie GWAZY:
SYMBOL INSTRUMENTY FINANSOWE Sesja handlowa (czas ZIMOWY) Sesja handlowa (czas LETNI)
OTWARTA
niedziela- piątek
(CZAS GMT)
ZAMKNIĘTA
poniedziałek -piątek
(CZAS GMT)
OTWARTA
niedziela- piątek
(CZAS GMT)
ZAMKNIĘTA
poniedziałek -piątek
(CZAS GMT)
AUDUSD Australian Dollar - US Dollar 22:05 hrs 21:45 hrs 21:05 hrs 20:45 hrs
CADUSD Canadian Dollar - US Dollar
CHFUSD Swiss Franc - US Dollar
EURUSD Euro - US Dollar
GBPUSD British Pound - US Dollar
JPYUSD Japanese Yen - US Dollar
GOLD Gold 23:05 hrs 21:45 hrs 22:05 hrs 20:45 hrs
DOW JONES* Dow Jones Index 23:05 hrs 21:05 hrs 22:05 hrs 20:05 hrs
CRUDE OIL* Light Sweet Crude Oil 23:05 hrs 21:45 hrs 22:05 hrs 20:45 hrs
"*Czas letni : w Stanach Zjednoczonych i w krajach członkowskich Unii Europjskiej zmiana na czas letni zachodzi w różnym czasie, dlatego też "Czas otwarcia" i "Czas zamknięcia" może się różnić od opisanego w powyższej tabeli. Powiadomienia o tych różnicach znajdują się na naszej stronie internetowej.

I. METODA CLASSIC

"Metoda Classic" polega na wyborze kierunku konkretnego Symbolu, w celu osiągnięcia ustalonej "Wypłaty" w oparciu o Poziomy "Docelowy" i "Ryzyka".

 • Jeśli cena rynkowa Symbolu osiągnie poziom "Docelowy" zanim osiągnie poziom "Ryzyka", to "Wypłata"zasili saldo konta.
 • Jeśli cena rynkowa Symbolu osiągnie poziom "Ryzyka" zanim osiągnie poziom"Docelowy", to wypłata równa się zeru.

Jeśli otwarta inwestycja zostanie zamknięta zanim osiągnie poziom "Ryzyka" lub poziom "Docelowy", to właściwa kwota zasili konto. Należność Wypłaty wyświetlana jest w oknie "Otwarte Inwestycje" w kolumnie "Wypłata".

a) Otwarcie Inwestycji:

Aby otworzyć inwestycje, należy wybrać:

 1. Symbol
 2. Zwrot%
 3. Kwota
 4. Kierunek *

*Opcje kierunku:
"W Górę", gdy przewidywany jest wzrost ceny rynkowej symbolu.
W Dół" , gdy przewidywany jest spadek ceny rynkowej symbolu.

UWAGA: Wszystkie inwestycje realizowane przy użyciu metody "klasycznej", oparte są na handlu dziennym.

b) Zamykanie Otwartej Inwestycji:

Otwarta Inwestycja zostanie zamknięta gdy:

 1. Cena rynkowa osiągnie poziom "Docelowy". "Wypłata" zależy od Zwrotu % wybranego przed otwarciem inwestycji.
 2. Cena rynkowa osiąga poziom "Ryzyka". "Wypłata"wynosi zero.
 3. Następuje koniec sesji handlowej: Otwarte Inwestycje zostają automatycznie zamknięte pod koniec dnia, nawet jeżeli Otwarta Inwestycja znajduje się w strefie progowej*.
  Strefa Progowa: zakres ceny, w którym aktualna cena rynkowa jest zbyt blisko poziomu "Ryzyka" i Otwarta Inwestycja nie może zostać zamknięta manualnie.
 4. Manualnie, w każdym momencie przed osiągnięciem poziomu "Docelowego" lub "Ryzyka". Jest to możliwe pod warunkiem, że cena rynkowa nie znajduje się w strefie progowej.

W takich okolicznościach kwota zasili konto GWAZY, w zależności od ceny rynkowej, ale będzie mniejsza niż docelowa "Wypłata". Kwota "Wypłaty" będzie widoczna w oknie Otwartej Inwestycji w kolumnie "Wypłaty".

c) Kopiowanie istniejącej Otwartej Inwestycji

Opcja, która pozwala na kopiowanie Otwartej Inwestycji z takim samym Symbolem, Kierunkiem, Zwrotem %, ale z aktualną ceną rynkową. Opcja ta przyspiesza proces otwierania tego samego rodzaju inwestycji.

d) Wsparcie Inwestycji

Wsparcie jest funkcją, która pozwala Otwartej Inwestycji zachować ten sam poziom "Docelowy" i rozszerzyć poziom "Ryzyka", oferując większą szansę na osiągnięcie celu inwestycyjnego.

Otwarta Inwestycja może zostać wparta maksymalnie taką sama kwotą, jaka została zainwestowana na początku, każda kwota "Wsparcia" podlega prowizji 10%.

Przykład aktualnie Otwartej Inwestycji:

 • Symbol: AUDUSD
 • Kwota: $100
 • Zwrot%: 50%
 • Kierunek: W DÓŁ
 • Aktualny Poziom Docelowy : 089208
 • Aktualny Poziom Ryzyka: 0.89284

Inwestor decyduje się na wsparcie inwestycji poprzez dodanie np. US$ 30 , wybierając kwotę z rozwijanego menu i klikając "Akceptuj".

 • Nowości Poziom Docelowy : 089208
 • Nowości Poziom Ryzyka: 0.89299

Nowe poziomy są następujące:

 • Jeżeli poziom Docelowy zostanie spełniony, to Wypłata wyniesie US$ 177*.
  _x000D_ -> *US$ 100 kwota zainwestowana+ 50% Zwrot + US$ 27 Wsparcie ($30 Wsparcie - 10% prowizja)
 • Jeżeli zostanie osiągnięty poziom Ryzyka, to Wypłata równa się zero.
 • Jeżeli transakcja została zamknięta manualnie, lub jeśli zakończyła się sesja handlowa, to inwestor otrzyma Wypłatę , którą wskazuje cena rynkowa Symbolu w momencie zamknięcia Otwartej Inwestycji.

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące funkcji "Wsparcia" wyświetlane są w oknie "Otwartych Inwestycji". Po zamknięciu transakcji, informacje wyświetlane są w Zamkniętych Inwestycjach" oraz w raportach "Księgowości" pod tym samym numerem referencyjnym.

Przed Wsparciem

Po Wsparciu

Raport Zamkniętych Inwestycji (po zamknięciu transakcji)

Zatwierdź Opcja, która zatwierdza otwarcie nowej inwestycji.
Kwota Kwota użyta dla konkretnej inwestycji.
Saldo Kwota środków dostępnych dla handlu na koncie.
Księgowość Raport pokazuje wszystkie debetowe i kredytowe transakcje na koncie.
Anuluj Opcja anulowania otwarcia inwestycji.
Zmień hasło Tu możesz zmienić dane dostępu do konta.
"Classic" Metody handlu oferowane przez GWAZY.
Zamknij Funkcja zamknięcia Otwartej Inwestycji po cenie rynkowej, przed osiągnięciem poziomu "Docelowego" lub "Ryzyka", dopóki cena rynkowa nie znajduje się w strefie progowej.
Zamknięte Inwestycje Raport wyświetla szczegółową listę zamkniętych inwestycji w określonym czasie.
Kopiuj Funkcja otwarcia nowej inwestycji dla tego samego symbolu, kierunku i zwrotu, przy bieżącej cenie rynkowej.
Kredyt Kwota przelana na konto.
Debet Kwota pobrana z konta.
Opis Wyświetl następujące informacje odnośnie Otwartej Inwestycji:
 • Metoda Handlu
 • Zwrot%
 • Kierunek
Szczegóły Pole w Księgowości, które zawiera opis transakcji i jej numer.
Transakcja# Numer referencyjny dla każdej transakcji debetowej lub kredytowej, która ma wpływ na saldo konta.
Cena Transakcji Cena, po której potwierdzono otwarcie Inwestycji.
Czas Transakcji Czas, w którym potwierdzono otwarcie transakcji.
Cena Zamknięcia Cena, po której potwierdzono zamknięcie Inwestycji.
Czas zamknięcia Czas, w którym potwierdzono zamknięcie Inwestycji.
GWAZY Nowa metoda handlu instrumentami finansowymi oraz nowa platforma handlowa.
Inwestuj Otwarcie nowej inwestycji po wybraniu Symbolu, Kierunku, Zwrotu i Kwoty.
Inwestycje Łączna suma środków zainwestowana w "Otwarte Inwestycje".
Bieżąca cena rynkowa Aktualna cena Symbolu
Monitor Wizualizacja ceny rynkowej i jej miejsca pomiędzy poziomami "Docelowym" i "Ryzyka".
Wiadomości Wyświetla najważniejsze aktualne wiadomości.
Otwarte Inwestycje Wyświetla wszystkie aktualnie otwarte Inwestycje, dopóki:
 • "Cel" lub "Ryzyko" zostaną osiągnięte
 • Inwestycja zostanie zamknięta przez klienta
 • Inwestycje zostaną automatycznie zamknięte po zakończeniu sesji.
Wypłata Wypłata odnosi się do:
- Otwartych inwestycji: potencjalna kwota, która zasili saldo konta, gdy transakcja zostanie zamknięta po aktualnej cenie rynkowej.
-W ramach Księgowości oraz Zamkniętych Inwestycji: faktyczna wypłata za zamknięta transakcje.
Handel Sekcja platformy GWAZY, gdzie odbywa się handel.
Wykaz Instrumentów Sekcja Platformy GWAZY zawierająca informacje na temat symboli dostępnych dla handlu.
Raporty Sekcja Platformy GWAZY zawierająca wszystkie rejestry konta klienta (zamknięte inwestycje i księgowość).
Procent Zwrotu Procenty, które wybiera klient w celu ustalenia kwoty potencjalnej Wypłaty w przypadku osiągnięcia poziomu Docelowego.
Ryzyko Poziom Symbolu, w którym Wypłata z Inwestycji wynosi zero.
Wsparcie Funkcja, która umożliwia rozszerzenie poziomu "Ryzyka" (I utrzymanie tego samego poziomu "Docelowego") konkretnej Otwartej Inwestycji poprzez dodanie dodatkowych funduszy do pierwotnej transakcji.
Symbol Skrót stosowany w celu identyfikacji konkretnego instrumentu finansowego, dostępnego na platformie handlowej GWAZY.
Cel Poziom Symbolu, po którego osiągnięciu, ustalona wcześniej Wypłata zasili konto.
Docelowa Wypłata Kwota zasili konto handlowe, jeżeli cena rynkowa osiągnie poziom "Docelowy".
Numer # Numer referencyjny Inwestycji.
Czas Czas, w którym Transakcja została zawarta.
Narzędzia Sekcja platformy GWAZY będąca źródłem informacji jak handlować.
Warunki Handlu Sekcja zawierająca informacje na temat handlu na platformie GWAZY.
Trendy Wyświetlanie informacji statystycznych dotyczących ostatnich 20 poziomów "docelowych", które zostały osiągnięte dla każdego symbolu, w zależności od wybranego przez inwestora % Zwrotu. Ponadto 21 słupek reprezentuje bieżący kierunek rynku.
Typy Szczegóły transakcji.
Lista obserwowanych Tabela, która zawiera bieżące uaktualnienia rynku, wykresy i dane statystychne dotyczące Symboli dostępnych dla handlu.
Aby zobaczyć , jak działa platforma handlowa GWAZY, kliknij tutaj, by otworzyć instrukcję obsługi:

Podstawy Gwazy

Co to jest GWAZY?
GWAZY to nowy, ekscytujący sposób handlu instrumentami finansowymi oraz nowa platforma handlowa. Pierwsza metoda handlu oferowana przez GWAZY nazywa się CLASSIC. CLASSIC opiera się na wyborze następujących:
 1. Symbol
 2. Zwrot %
 3. Kwota inwestycji
 4. Kierunek
Gdzie znaleźć informację jak handlować na GWAZY?
Informacje jak handlować z GWAZY dostępne są w sekcji "Narzędzia".
Jakie metody handlu oferuje GWAZY?
GWAZY oferuje obecnie metodę handlu "Classic". Dodatkowe metody handlu pojawią się wkrótce.
Jaki czas wyświetla platforma GWAZY?
Czas wyświetlany na platformie GWAZY to strefa czasowa GMT.
Czy muszę pobrać/ zainstalować jakieś oprogramowanie?
Możesz zalogować się na GWAZY z dowolnego miejsca, w dowolnym momencie, bez przechodzenia przez proces instalacji, ponieważ jest to platforma internetowa.
Czy Gwazy ma konta demo?
Tak, konta demo GWAZY są dostępne. Odwiedź naszą stronę GWAZY i zacznij handlować.
Jaka jest waluta bazowa dla GWAZY?
Walutą bazową GWAZY jest USD.
Jak bezpieczny jest handel z GWAZY?
Handel z GWAZY jest bezpieczny za sprawą połączenia SSL (Secure Sockets Layer) dla ochrony i szyfrowania.
Czy GWAZY doda więcej metod handlu?
Wkrótce GWAZY będzie oferować kilka metod handlowych.
Czy mogę używać Gwazy mobilnie?
Tak, aplikację mobilną GWAZY Trader można pobrać obecnie ze sklepu Google Play dla Androida.
Czy GWAZY dostępne jest w innych językach?
Gwazy jest obecnie dostępne w języku polskim, angielskim, arabskim, perskim i chińskim.
Jakie są opłaty rejstracyjne związane z handlowaniem na GWAZY?
Brak opłat rejestracyjnych

Otwarcie / Dostęp do konta

Jak otworzyć konto GWAZY?
Procedura jest prosta: Kliknij na zakładkę Otwórz Konto Realne na naszej stronie głównej i postępuj według opisanych kroków
Potrzebuję pomocy w procesie rejestracji.
Możesz skontaktować się z naszym działem Obsługi Klienta za pomocą czatu, telefonu lub wysyłając prośbę o oddzwonienie.
Co należy zrobić, jeśli nie pamiętam loginu lub hasła?
Jeśli nie pamiętasz hasła, skonaktuj się z nami poprzez email, czat, telefon, lub wysyłając prośbę o oddzwonienie.
Jak zamknąć platformę GWAZY?
Aby zamknęć platformę GWAZY, wystarczy kliknąć "Wyloguj", a następnie zamknąć okno zakładki.
Czy mogę otworzyć więcej niż jedno konto GWAZY?
Nie ma ograniczeń co do liczby otwartych kont GWAZY.

Depozyt / Wypłata

Jak zdeponować środki na konto GWAZY?
Zobacz sekcję DEPOZYT na naszej stronie internetowej.
Jaki jest minimalny depozyt?
Minimalny depozyt by otworzyć konto GWAZY wynosi 100USD.
Jak wypłacić środki z konta GWAZY?
Zobacz sekcję WYPŁATA na naszej stronie internetowej.
Gdzie mogę zobaczyć przychody i rozchody na moim koncie Gwazy
Tę informację można sprawdzić na "Wyciągu Salda" w zakładce "Raporty". Uwaga: aby zobaczyć te informacje, musisz być zalogowany.

Classic

Podstawy metody Classic

Co to jest metoda "Classic"?
Metoda "Classic" jest pierwszą oferowaną przez Gwazy. Ta metoda handlowa opiera się na wyborze kierunku dla konkretnego Symbolu, w celu osiągnięcia "Wypłaty" predefiniowanej przez poziomy "Docelowy" i "Ryzyka".
Jak handlować metodą "Classic"
W metodzie "Classic" należy:
 • Wybrać Symbol
 • Wybrać % Zwrotu
 • Wybrać Kwotę Inwestycji
 • Wybrać Kierunek
 • Kliknąć ‘Inwestuj’
Po egzekucji, inwestycja wyświetlana jest w oknie "Otwarte Inwestycje". Następnie masz możliwość:
 • Skopiować otwartą inwestycję zanim osiągnie poziom docelowy lub ryzyka
 • Zamknąć otwartą inwestycję zanim osiągnie poziom docelowy lub ryzyka
 • Poczekać aż inwestycja osiągnie poziom docelowy lub ryzyka
 • Poczekać na zakończenie sesji.
Co to jest Lista Obserwowanych?
Sekcja platformy GWAZY, która zawiera ceny rynkowe, wykresy oraz dane dotyczące Symboli dostępnych do obrotu.
Co to jest 'Symbol"?
Skrót używany do identyfikacji określonego instrumentu finansowego, dostępnego na platformie GWAZY. Listę wszystkich symboli można znaleść w sekcji "Wykaz Instrumentów" na platformie.
Gdzie mogę znaleźć specyfikacje symboli?
Dane techniczne Symboli dostępne są w sekcji "Wykaz Instrumentów".
Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o warunkach handlu?
Więcej informacji o warunkach handlowych znajduje sie w sekcji "Warunki Handlu".
Czy mogę handlować kilkoma symbolami na GWAZY?
Tak, dozwolony jest handel kilku symboli jednocześnie na koncie GWAZY.

Koszty / Opłaty

Czy są jakieś prowizje dla metody "Classic"?
Wypłata jest kwotą netto i nie podlega żadnym prowizjom i dodatkowym opłatom. Wszystkie koszty związane z tą metodą są wliczone w Wypłatę, która zawsze będzie kwota netto.
Czy istnieją jakieś opłaty lub spread w handlu metodą "Classic"?
W handlu metodą "Classic" istnieje tylko jedna cena.
W jaki sposób firma zarabia pieniądze?
Firma pobiera prowizję w postaci małego odsetka Docelowej Wypłaty, chyba że Otwarta Inwestycja osiągnie poziom Ryzyka. W takim przypadku firma nie pobiera prowizji.
Jaki odsetek zarabia firma?
Odsetek pobierany przez firmę wynosi około 20%, zależy od handlowanego Symbolu i procentu zwrotu.
Co się stanie, jeśli zamknę Inwestycję, zanim Poziom Docelowy zostanie osiągnięty?
Za wcześniejsze wyjście nie ma dodatkowych opłat; zysk firmy opiera się na odsetku z potencjalnej wypłaty, dlatego też nie dotyczy potencjalnej wypłaty przy wcześniejszym wyjściu.

Jak handlować metodą "Classic"

Kiedy kliknąć "W GÓRĘ"?
Wybierz strzałkę "W Górę" jeśli uważasz, że w najbliższym czasie cena rynkowa wzrośnie w stosunku do obecnej ceny rynkowej.
Kiedy kliknąć "W DÓŁ"?
Wybierz strzałkę "W Dół" jeśli uważasz, że w najbliższym czasie cena rynkowa spadnie w stosunku do obecnej ceny rynkowej.
Czy istnieje predefiniowany czas zamknięcia?
Wszystkie inwestycje na platformie Gwazy oparte są na handlu dziennym. Zamknięcie otwartych inwestycji następuje, kiedy inwestycja osiągnie poziom "Docelowy" lub "Ryzyka", lub z końcm sesji handlowej dla konkrentnego symbolu, których specyfikacje można znaleść w sekcji "Wykaz Instrumentów"
Jakie symbole są dostępne dla handlu w metodzie "Classic"?
Lista symboli dostepnych do handlu na platformie GWAZY znajduje się w sekcji "Wykaz Instrumentów", który zawiera pary walutowe Forex, Metale Szalachetne, Surowce i Indeksy Kontraktów Różnic Kursowych CFD.
Gdzie można zobaczyć rozwój otwartych inwstycji?
Sekcja "Otwarte Inwestycje" znajduje się na platformie pod oknem "Aktualności/Powiadomienia"
Jaka jest minimalna kwota, którą można zainwestować na jedną transakcję
Minimalna kwota, którą można zainwestować w jednej transakcji to US$ 10.
Jaka jest maksymalna kwota, którą można zainwestować na jedną transakcję
Maksymalna kwota, która można zainwestować w jednej transakcji to US$ 250.
Czy istnieje limit kwoty Otwartych Inwestycji?
Tak, limit całkowitej kwoty wszystkich Otwartych Inwestycji w dowolnym momencie nie może przekraczać US1000$.
Czy mogę zainwestować inną kwotę, niż te dostępne w liście rozwijanej?
Kwoty transakcji muszą być wielokrotnością 10; to znaczy 10, 20, 30 i tak dalej.
Jakie są opcje zwrotu w metodzie "Classic"?
GWAZY oferuje kilka opcji zwrotu: 25%, 50%, 100% i 200%. Masz zatem możliwość wybrania % zwrotu, który będzie odzwierciedlał poziom "Docelowy".
Jak często ceny rynkowe się zmieniają w metodzie "Classic"?
Ceny rynkowe na GWAZY podlegają ciagłym zmianom, co odzwierciedla rzeczywite warunki rynkowe.
Gdzie mogę zobaczyć aktualną cenę rynkową symbolu?
Lista wszystkich dostępnych dla handlu symboli wraz z ich aktualnymi cenami rynkowymi tworzy "Watchlist"
Dlaczego nie jestem w stanie handlować?
Istnieje pięć możliwych przyczyn niemożliwości handlu:
 • Symbol jest w danym momencie niedostępny dla handlu
 • Próbujesz handlować poza wyznaczonymi godzinami handlowymi
 • Nie masz wystarczajacych środków
 • Osiągnąłeś limit łącznej kwoty Otwartych Inwestycji
 • Upłynął limit czasu sesji
Co oznacza upływ limitu czasu sesji?
Jeżeli w określonym przedziale czasowym nie zostaną otwarte żadne transakcje na koncie GWAZY, zostaniesz automatycznie wylogowany ze względów bezpieczeństwa.
Dlaczego strzałki "W Górę" i "W Dół" są szare?
Strzałki mają szary kolor, zanim dokonasz wyboru kierunku (W Górę lub W Dół).
Czy mogę wybierać pomiędzy "W Górę" i "W Dół"?
Możesz z łatwością wybierać pomiędzy "W Górę" i "W Dół" tak długo, dopóty nie wybierzesz opcji "Inwestuj". Możesz również "Anulować" inwestycję i otworzyć ją w przeciwnym kierunku.
W jaki sposób działają słupki "Trendów"?
"Trendy" dostarczają informacji statystycznych dotyczących ostatnich 20 poziomów "docelowych", które zostały osiągnięte dla każdego symbolu, w zależności od wybranego przez inwestora % Zwrotu. Ponadto 21 słupek reprezentuje bieżący kierunek rynku. Liczba obok niebieskich słupków reprezentuje liczbę poziomów "W Górę" , a liczba obok pomarańczowych słupków oznacza liczbę poziomów "W Dół" osiągniętych w konkretnym przedziale czasowym.
Czy mogę polegać na "Trendach" ?
"Trendy" wizualizują ostatnio osiągnięte poziomy docelowe i kierunek oparty na % zwrotu wybranego przez inwestora. Należy pamiętać, że powinny być one stosowane jako wskazówki do przewidywania kierunków rynku.
Co oznacza "Kopiuj"?
Opcja "Kopiuj" to funkcja dostępna w oknie "Otwartych Inwestycji". Pozwala skopiować transakcje poprzez utworzenie nowej transakcji na takich samych warunkach (kwota inwestycji, symbol, % zwrotu i kierunek), ale przy bierzącej cenie rynkowej.
Co oznacza "Zamknij"?
Opcja "Zamknij" to funkcja dostępna w oknie "Otwartych Inwestycji", która pozwala zamknąć transakcję zanim osiągnie ona poziom docelowy lub poziom ryzyka.
Jak wybrać procent zwrotu?
Możesz wybrać procent Zwrotu z okna "Listy obserwowanych" lub z sekcji handlu.
Gdzie mogę sprawdzić historię moich inwestycji?
Historię inwestycji możesz zobaczyć w sekcji "Zamknięte Inwestycje" w dziale "Raporty". Uwaga: Musisz być zalogowany, aby zobaczyć te informacje.
Gdzie mogę zobaczyć moje obecne saldo?
Aktualne saldo konta wyświetlane jest w menu głównym platformy obok "Salda".
Gdzie moge sprawdzić łączną kwotę aktualnie użytą do otwarcia inwestycji?
Łączna suma środków wykorzystana do otwarcia inwestycji wyświetlana jest w menu głównym platformy obok "Inwestycji".
Czy możliwy jest hedging inwestycji?
Nie ma ograniczeń co do otwarcia dwóch lub więcej inwestycji o przeciwnych kierunkach.
Co to jest "Monitor"?
Wizualizacja ceny rynkowej i jej miejsca pomiędzy poziomami "Cel" / "Ryzyko" dla otwartej inwestycji.
Gdzie mogę sprawdzić mój poziom "Docelowy" / "Ryzyka" po wybraniu strzałki "W Górę" lub "W Dół"?
Po kliknięciu "W Górę" lub "W Dół" , w oparciu o % Zwrotu, poziomy "Docelowy" i "Ryzyka" zostaną wyświetlone jako ceny oraz na wykresie jako dwie linie o różnych kolorach.
Czy mogę handlować ten sam symbol z różnym procentem zwrotu?
Tak, na metodzie "Classic" możesz handlować ten sam symbol z inną opcją zwrotu.
Co oznaczają pola w sekcji "Otwartych Inwestycji"
 • ‘Numer #’ to numere referencyjny Otwartej Inwestycji.
 • ‘Czas Otwarcia’ wskazuje dokładny czas otwarcia inwestycji.
 • ‘Symbol’ odnosi się do instrumentów finansowych.
 • ‘Kwota’ oznacza zainwestowaną kwotę.
 • ‘Opis’ przedstawia metodę handlową, procenty zwrotu oraz kierunek, które zostały wybrane dla tej konkretnej inwestycji.
 • ‘Cel’ odnosi się do ceny, która jeżeli zostanie osiągnięta, to otwarta inwestycja zostanie zamknięta z oczekiwanym zyskiem.
 • ‘Monitor’ pokazuje gdzie w danym momencie znajduje się konkretna inwestycja względem poziomu "Docelowego" i "Ryzyka".
 • ‘Ryzyko’ odnosi się do ceny, która jeżeli zostanie osiągnięta, zamknie inwestycję z wypłata wynoszacą zero.
 • Funkcje takie jak "Kopiuj" oraz "Zamknij".
Na czym bazuje cena? / Dlaczego dostępna jest tylko jedna cena?
Oferowana jest tylko jedna cena, która stanowi średnią cenę kupna i sprzedaży dla każdego symbolu.
Czy ceny na "Liście Obserwowanych" są bieżącymi cenami rynkowymi?
Tak, podane ceny to bieżące ceny rynkowe.
Jakie są ramy czasowe wykresu?
Ramy czasowe wykresów to 30 minut, są one aktualizowane co 15 sekund.
Czy mogę zmienić ramy czasowe wykresu?
Nie dla tej konkretnej metody handlowej.
Czy metoda "Classic" stosuje dźwignię?
Termin dźwignia nie ma zastosowania w metodzie "Classic".
Inne symbole dostępne dla handlu?
Symbole dotępne dla handlu wyświetlane są w "Liście obserwowanych"
Czy inwestycje można rolować lub zostawić otwarte przez noc?
Inwestycje nie podlegają rolowaniu, ponieważ oparte są na handlu dziennym.
Czy mogę zmienić moją otwartą inwestycję?
Po otwarciu inwestycji można ją jedynie skopiować lub zamknąć.
Czy DOW i Ropa Crude są dostępne dla handlu podczas gdy rynek jest zamknięty?
Tak jak każdy inny symbol, Dow i Ropa Crude są dostępne tylko w godzinach handlowych. Więcej szczegółów w "Wykazie Instrumentów".
Na czym polega opcja "Wsparcie"?
Wyjaśnienie funkcji "Wsparcie" dostępne jest w podręczniku użytkownika GWAZY.
Kiedy mogę użyć opcji "Wsparcie"?
Funkcja "Wsparcie" pozwala przesunąć poziom Ryzyka Otwartej Inwestycji poprzez przeznaczenie dodatkowych środków na wsparcie transakcji.
Czy istnieje jakaś prowizja w przypadku wykorzystania funkcji "Wsparcia"?
Każda kwota "Wsparcia" podlega 10% prowizji.

Biblioteka Video

Gwazy Ltd. Udostępnia znajdujące się tu filmiki.
Video mają na celu pomóc inwestorom lepiej zrozumieć platformę i metodę handlową GWAZY, jak również zoptymalizować ich techniki handlowe i rezultaty.

How To Utilize The Gwazy Return Percentages

Learn how to maximize your returns with GWAZY using the various return percentages

Tutorial: Jak korzystać z funkcji Kopiuj

Dowiedz się, w jaki sposób funkcja Kopiuj pozwoli Ci zaoszczędzić czas oraz wykorzystać każdy ruch rynkowy.

Tutorial: Jak korzystać z funkcji Zamknij

Dowiedz się , jak funkcja Zamknij pozwoli Ci ograniczyć straty, zarobić niewielkie sumy oraz zastosować scalping.

Tutorial: Jak korzystać z funkcji Wsparcie

Dowiedz się, w jaki sposób funkcja Wsparcie stanowi pożyteczne narzędzie, wykorzystywane zwłaszcza podczas zmiennych warunków rynkowych. Przy pomocy tej opcji zmaksymalizujesz swoje szanse na profit, poprzez zminimalizowanie prawdopodobieństwa osiągnięcia poziomu ryzyka.

GWAZY kontra tradycyjny FX!

Korzyści z handlu GWAZY w porównaniu do tradycyjnych metod

Ogólnie o GWAZY

Dowiedz się jak działa GWAZY!

Korzystanie z trendów krótkoterminowych

Dokonywanie zyskowych transakcji poprzez identyfikację trendów krótkoterminowych

Identyfikowanie trendów bocznych

Dokonywanie zyskowych transakcji poprzez identyfikację trendów bocznych, szczytów i dołków, wyłapywanie najlepszego punktu wejścia i wykorzystywanie wiadomości.

Gorączkowy Rynek

Dowiedz się, jak GWAZY pozwala na handel przy zastosowaniu różnych strategii, oraz jak rozpoznać trendy krótkoterminowe i gorączkowe warunki rynku.

Czym jest GWAZY

Wprowadzenie do GWAZY
Ostrzeżenie o ryzyku: Filmiki udostępniane są tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, i żadne informacje zawarte w video nie stanowią zachęty kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, jak również nie powinny stanowić podstawy do jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Zaleca się sprawdzić możliwości platformy, strategię , instrukcję obsługi oraz dostępne narzędzia, które pomogą w lepszym zrozumieniu platformy GWAZY i jej technik handlowych. Zaleca się także najpierw korzystać z konta demo GWAZY, zanim rozpocznie się handel na koncie realnym.
Niedostępne dla demo

Komentarze

Zobacz, co mają do powiedzenia GWAZY traderzy!
Ostrzeżenie o ryzyku!
Handel instrumentami finansowymi niesie ze sobą znaczne ryzyko i może prowadzić do utraty całego zainwestowanego kapitału.
Nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów; upewnij się, że rozumiesz swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia, ryzyko związane z inwestowaniem, a w razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady .